نظر سنجی رضایت از خرید

۱- از چه طریقی با دنیای لاستیک وکیلی آشنا شدید؟

۲- چه میزان از پشتیبانی و پاسخگویی مجموعه رضایت داشته اید؟

۳- خدمات تحویل لاستیک را چگونه ارزیابی می کنید؟

۴- در صورت موجود شدن محصولات ویژه حمایت خواهید کرد؟

بستن
مقایسه